دانش آموختگان
 
قابل توجه دانش آموختگان گرامی :
دانش آموختگان عزیز می توانند با در دست داشتن اصل گواهینامه موقت و یک عدد تمبر به مبلغ 10000 ریال (از بانک ملی) به خانم فتحی مسئول دانش آموختگان دانشگاه مراجعه و نسبت به دریافت دانشنامه خود اقدام نمایند.
 
 
امتیاز دهی