دانش آموختگان
 
قابل توجه دانش آموختگان عزیز:
تعدادی از گواهینامه های دانش آموختگان گرامی توسط ستاد اجرایی استان کرمانشاه صادر شده و آماده تحویل می باشد. لذا دانش آموختگان گرامی می توانند جهت مشاهده لیست گواهینامه های صادر شده فایل زیر را دانلود کنند.

خواهران                                         برادران
 
 
امتیاز دهی