فرهنگی و ورزشی
 

با توجه به آغاز ثبت نام نوزدهمین جشنواره قرآن و عترت دانشجویان دانشگاه پیام نور ، دانشجویان عزیز می توانند به سامانه اطلاع رسانی این جشنواره به آدرس http://pnuquran19.ir مراجعه نمایند و در بخشهای گوناگون شفاهی-کتبی-هنری-ادبی-پزوهشی و فناوری ثبت نام نمایند.

 
 
امتیاز دهی