با آرزوی موفقیت برای پذیفته شدگان تکمیل ظرفیت دانشگاه پیام نور سرپل ذهاب ، به اطلاع میرساند ثبت نام غیر حضوری از تاریخ  17/9/94  لغایت  24/9/94  از طریق سامانه جامعه خدمات آموزشی گلستان به آدرس http://reg.pnu.ac.ir  انجام می پذیرد.
زمان تحویل مدارک به دانشگاه متعاقبا از طریق همین سایت به اطلاع خواهد رسید.
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر