آموزشی
 

زمان شروع کلاس های حضوری نیمسال دوم 94- 93 از روز یکشنبه 19/11/93 می باشد. ضمنا برنامه کلاس ها روز شنبه مورخ 18/11/93 ساعت 16 بعدازظهر در همین سایت قابل مشاهده است.

 
 
امتیاز دهی