آموزشی
 
قابل توجه کلیه دانشجویان گرامی
انتخاب واحد نیمسال اول 95-94 از روز چهارشنبه 11/6/94  لغایت چهارشنبه  25/6/94 از طریق سامانه خدمات آموزشی گلستان به آدرس
http://reg.pnu.ac.ir  امکان پذیر می باشد.
انتخاب واحد این نیمسال نیز همانند سنوات گذشته به صورت زمانبندی می باشد لذا دانشجویان گرامی قبل از تاریخ فوق جهت مشخص شدن زمان خود بایستی به سامانه گلستان مراجعه نمایند.
 
 
امتیاز دهی