فایل های آموزشی
 

راهنمای تصویری ارزشیابی اساتید

مرحله اول : ورود به سامانه جامع خدمات آموزشی گلستان به آدرس :    http://reg.pnu.ac.ir

 

مرحله دوم : از مسیر  « ارزشیابی ß استاد ß ارزشیابی » وارد فرم ارزشیابی شوید :

 

مرحله سوم : بر روی گزینه « انتخاب » کنار هر درس کلیک می کنیم :

 

مرحله آخر : بعد از پاسخگویی به سوالات درس مورد نظر بر روی گزینه « اعمال تغییــرات » در پایین صفحــه کلیک کرده و سپـس « پرسشنامه بعدی » را جهت ارزشیابی انتخاب کنید :
 
 
امتیاز دهی