فایل های آموزشی
 
به اطلاع می رساند جدول دروسی که محتوی الکترونیکی دارند در پورتال دفتر آموزش های آزاد و چند رسانه ای به آدرس http://elearning.pnu.ac.ir  قرار دارد.
 
 
امتیاز دهی